Samenwerkingen

GGD Gooi & Vechtstreek

U vindt hier informatie over bevolkingsonderzoeken en nuttige informatie rond gezondheid en opvoeding van kinderen.

Brinklaan 138
1404 GV Bussum
Telefoon 035-6 924 924

Gooi het in de groep

Er worden veel cursussen, bijeenkomsten en gespreksgroepen in het Gooi georganiseerd. De site “GooiHetInDeGroep” geeft een goed overzicht van de sociale kaart van groepen en cursussen in het kader van hulpverlening, vorming en ontwikkeling.

Huisartsenpost (HAP)

In de avond, nacht, de weekenden en op feestdagen kunt u voor spoedeisende hulp terecht bij de huisartsenpost. De huisartsenpost vindt u op het terrein van Ziekenhuis Tergooi locatie Blaricum.

Rijksstraatweg 3
1261 AN Blaricum
0900 9359

KiesBeter

Alle zorgaanbieders en verzekeraars op een rijtje zodat u beter kunt vergelijken.

de KWF kankerrisicotest

Ieder mens loopt risico om kanker te krijgen. Een gezonde leefstijl verlaagt dat risico. Kanker is echter vaak een samenloop van omstandigheden. Naast aanleg of leefgewoonten kan toeval een rol spelen.
De KWF Kanker Risico Test berekent uw risico voor 12 kankersoorten en geeft u persoonlijke tips om dat risico te verlagen. De test geeft een inschatting van uw risico ten opzichte van het risico van een gemiddelde Nederlandse man of vrouw van uw leeftijd.

Wat kan ik doen?

Kindermishandeling komt in Nederland meer dan 100.000 keer per jaar voor. Veel slachtoffers krijgen nooit hulp omdat niemand aan de bel trekt. Als u wat merkt van kindermishandeling in uw omgeving, doe dan iets. Juist als u twijfelt. Op deze site vindt u tips en informatie. Wilt u meteen met een professional spreken? Bel dan met het AMK op 0900-1231230.

Landelijk Centrum Reizigersadvisering

Veel gezondheidsinformatie voor reizigers. Voor veel landen is er specifieke informatie te vinden.

Klachtenopvang Gezondheidszorg

de afdeling Informatie en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) van Zorgbelang Noord-Holland helpt om een antwoord te vinden op uw vragen of een oplossing te zoeken voor uw klacht. Op deze site vindt u informatie over de dienstverlening van het IKG en over uw rechten als patiënt. Aan de dienstverlening van het IKG zijn geen kosten verbonden.

Zorgbelang Noord-Holland afdeling IKG
W.M. Dudokweg 69
1703 DC Heerhugowaard
0900 – 243 70 70

Ziekenhuis Tergooi Blaricum

Rijksstraatweg 1
1261 AN Blaricum.
Telefoon: 035 – 539 11 11

Ziekenhuis Tergooi Hilversum

Van Riebeeckweg
1213 XZ Hilversum
Telefoon: 035 688 7777

Zwangerwijzer

‘Preconceptiezorg: eerst een verhaaltje, dan naar bed’. Informatie over zwanger worden, zwangerschap en erflijkheid.

Als je niet meer beter wordt

In ‘Als je niet meer beter wordt...’ vertellen acht mensen, die te horen hebben gekregen dat zij niet meer zullen genezen, over de keuzen die ze moesten maken en over de dilemma’s die zij ontmoetten. Het is géén ‘emotie tv’ maar een praktische handrijking aan mensen die ook zo’n boodschap krijgen.

Gewoon dood

De overgrote meerderheid van de Nederlanders wil thuis sterven, maar in de praktijk overlijdt slechts 30 procent in de eigen omgeving. Dat verschil wordt deels veroorzaakt doordat men onbekend is met het ziek- en sterfbed, en met de mogelijkheden van de thuiszorg en de huisarts. De voorlichtingsfilm ‘Gewoon dood’ laat zien wat er allemaal bij komt kijken als je een ongeneeslijke ziekte hebt en thuis wilt overlijden.