Jeroen Witte oefentherapie Mensendieck

Wat is oefentherapie
Oefentherapie Mensendieck is een erkende paramedische behandelmethode.
De methode is gericht op het behandelen en voorkomen van klachten als gevolg van een niet optimaal houdings- en bewegingspatroon, al dan niet veroorzaakt door een bepaalde afwijking of ziekte.                                                    Kijk voor extra info op www.oefentherapie.nl

Doel
Het doel van de Oefentherapie Mensendieck is het verminderen, opheffen of voorkomen van (pijn)klachten. Hierbij wordt uitgegaan van ieders persoonlijke bewegingsmogelijkheden. Er wordt rekening gehouden met de leef- en beroepsomstandigheden.

Bij een ziekte of aandoening is de behandeling gericht op het beperken van de klachten of het leren omgaan met bepaalde klachten en/of beperkingen.

Werkwijze
Tijdens de eerste behandeling vindt er een vraaggesprek plaats. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de pijnklachten of de reden van uw aanmelding. Daarna wordt er gekeken naar de relatie tussen de pijnklachten en het houdings- en bewegingspatroon. Ook worden spierkracht, spierlengte en bewegingsmogelijkheid bekeken. Als na dit onderzoek behandeling nodig is, dan stelt de oefentherapeut een individueel behandelplan op. Dit behandelplan wordt met u besproken.

Gezondheidscentrum de Lloods Blaricum
U krijgt gerichte oefeningen, waar u zelf thuis mee aan de slag kunt. Het is dus belangrijk, dat u zelf actief deelneemt aan de behandeling en dat u bereid bent nieuw en gezond bewegingsgedrag aan te leren. U leert de samenhang zien tussen klachten en lichaamshouding en beweging en ontdekt de oorzaak van uw klachten. Wanneer de klachten om wat voor reden dan ook terugkomen, kunt u ze vaak zelf verhelpen.
Oefentherapie Mensendieck

Een behandeling van de oefentherapeut volgens de methode Mensendieck bestaat uit een actieve behandeling met behulp van oefeningen en zo nodig een geleid actieve of passieve behandeling van de weke delen en de gewrichten. Kern van de oefentherapeutische behandeling is een gedragsveranderingsproces: de patiënt leert vanuit een gezondheidsperspectief de eigen dagelijkse bewegingen/activiteiten te zien, te voelen, te doen en te beoordelen. Ook het geleid actieve of passieve behandelen wordt binnen deze context van gedragsverandering geplaatst. Het is dan gericht op het vergroten van kennis en inzichten op het verbeteren van de voorwaarden van functies en vaardigheden.

Sykegrep

Sykegrep is een van oorsprong Noorse handgrepentechniek waarmee voorwaarden worden gecreëerd voor verbetering van het bewegend functioneren. Dit geeft optimalisering van de bloedcirculatie in huid en musculatuur, verbetering van de veneuze terugstroom, het toe laten nemen van de rekbaarheid van bindweefsel, het verlagen van spierspanning, pijnreductie en stimulering van algehele ontspanning. Sinds het afronden van mijn opleiding “Sykegrep” eind 2011 pas ik deze behandeltechniek met veel succes en enthousiasme toe in de praktijk.

Directe toegang
U heeft geen verwijsbrief nodig voor de oefentherapeut. Als u rechtstreeks naar de oefentherapeut gaat wordt er eerst een screening uitgevoerd, om vast te stellen of de oefentherapeut voor u de juiste behandelaar is. Als dit zo is kunt u gelijk aan de slag om aan uw herstel te werken. Zo niet, dan wordt u doorgestuurd naar de huisarts. In beide situaties wordt de huisarts geïnformeerd.

Contact gegevens

Meentweg 37P

1261 XS Blaricum

Telefoon: 035 – 531 80 76 

jeroenwitte@delloods.nl

Openingstijden

Maandag 8.00 – 17.30
Dinsdag 8.00 – 17.30
Woensdag 8.00 – 20.30
Donderdag Gesloten
Vrijdag 8.00 – 17.00

of neem direct contact op