Diabetescontrole

Een goede behandeling van diabetes mellitus is van belang om de schade die door een gemiddeld te hoog bloedsuikergehalte kan ontstaan zo veel mogelijk te beperken. Het gaat met name om schade aan de bloedvaten van ogen, nieren, hart en voeten/benen. Om die reden is het verstandig om uw (gemiddeld) bloedsuikergehalte regelmatig te controleren.

Alléén controle van het bloedsuikergehalte is echter niet genoeg. Ook beoordeling van mogelijke gevolgen van diabetes mellitus dienen regelmatig aan bod te komen. Diabetes mellitus is daarnaast niet de enige risicofactor voor hart- en vaatziekten. Ook roken, overgewicht, een te hoog cholesterolgehalte en hoge bloeddruk spelen een rol. Daarom worden ook deze factoren gecontroleerd.

3 maal een kwartaalcontrole

Patiënten met diabetes mellitus (suikerziekte) worden volgens de NHG standaard gecontroleerd door de praktijkverpleegkundige. Deze diabetescontroles vinden elke 3 maanden plaats. Een maal per jaar door de huisarts en verder door de praktijkverpleegkundige. Zij is opgeleid om een deel van de controles  uit te voeren. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt hoe zij deze 3-maandelijkse controles uitvoert.

Zij vraagt daarbij onder andere naar klachten en naar problemen met het dieet of de medicijnen. Zij meet het (nuchtere) bloedsuikergehalte, weegt de patiënt en zorgt dat deze een nieuw recept voor de medicijnen krijgt.

In de afspraken die wij onderling hebben staat ook beschreven wanneer zij de huisarts moet inschakelen. Aansluitend aan de controle wordt er een nieuwe afspraak gemaakt voor de volgende controle 3 maanden later.

1 maal een jaarcontrole

De jaarlijkse uitgebreide controle wordt door de huisarts uitgevoerd. Daarbij komen mogelijke klachten en risicofactoren ter sprake en wordt de patiënt uitgebreider lichamelijk nagekeken. Laboratoriumonderzoek van bloed en urine, dat vooraf heeft plaatsgevonden, wordt besproken. Vervolgens wordt weer een nieuwe afspraak gemaakt bij de praktijkverpleegkundige.

Wilt u meer weten, klik dan hier.

Openingstijden

Maandag 8.00 – 17.00 uur
Dinsdag 8.00 – 17.00 uur
Woensdag 8.00 – 17.00 uur
Donderdag 8.00 – 17.00 uur
Vrijdag 8.00 – 17.00 uur

Contact gegevens

Meentweg 37h

1261 XS Blaricum

Telefoon: 035 – 531 55 40

Of neem direct contact op