Via de televisie en de krant komt er steeds meer informatie over het levenseinde op ons af. Er lijkt een toenemende behoefte om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Ook in onze eigen praktijk signaleren wij steeds meer vragen hierover. Vooral bij de oudere patiënten in onze praktijk.
Er komt een moment dat beter worden niet meer mogelijk is. In deze fase zien we de lichamelijke krachten afnemen en pijn en andere ongemakken toenemen, evenals het afhankelijk worden van anderen.

Hoe zou u willen dat daarmee omgegaan wordt? Weet uw familie wat u in een dergelijke situatie wel of niet wilt? Heeft u uw wensen hierover ooit besproken en op papier vastgelegd? Is er wat te kiezen? Wat betekenen termen als niet-reanimeren, palliatieve sedatie en euthanasie? Wat is palliatieve zorg?

Op 18 oktober 2017 was er een informatiemiddag over dit onderwerp voor onze oudere patiënten. Elsbeth Willems en Marijke van Daelen gingen op deze middag in op bovenstaande vragen. Er was een grote opkomst!

Wilt u over uw wensen met uw huisarts praten, maak dan een afspraak. Wilt u meer weten en wilt u zich voorbereiden op dit gesprek, klik dan hier.

Openingstijden

Maandag 8.00 – 17.00 uur
Dinsdag 8.00 – 17.00 uur
Woensdag 8.00 – 17.00 uur
Donderdag 8.00 – 17.00 uur
Vrijdag 8.00 – 17.00 uur

Contact gegevens

Meentweg 37h

1261 XS Blaricum

Telefoon: 035 – 531 55 40

Of neem direct contact op